Technische Analyse

Een van de belangrijkste strategieën in het beleggen van binaire opties is de technische analyse. Kort gezegd bestuderen handelaren bij de technische analyse de grafieken op basis van marktgegevens uit het verleden (zoals prijs en omzet) om zo de toekomstige richting van de koersen te kunnen voorspellen. Het is voor (binaire optie) handelaren een effectief middel gebleken om winstgevende transacties af te sluiten en deze methode wordt steeds meer geaccepteerd door de handelaren in de markt. U kunt de technische analyse gebruiken in combinatie met de fundamentele analyse. Zo kunt u een nauwkeurigere beoordeling geven voor het plaatsen van een trade, wat weer het verschil kan maken in de uitvoering van succesvolle transacties! En het sluiten van succesvolle transacties betekent meer rendement!

De technische analyse is één van de belangrijkste strategieën in het beleggen van binaire opties. Het is een effectief middel gebleken voor het voorspellen van het toekomstige gedrag in de financiële markt. Het wordt door handelaren steeds meer gebruikt bij het afsluiten van een trade. U kunt de technische analyse in combinatie gebruiken met de fundamentele analyse, wat een nauwkeurigere beoordeling kan geven voor het afsluiten van een succesvolle trade! Het goed gebruiken van de technische analyse kan dus een waardevol instrument zijn voor het behalen van een hoog rendement!

De technische analyse wordt veel gebruikt in de binaire optiehandel in een poging om koersbewegingen van assets op de korte termijn te voorspellen, zowel door de ervaren als beginnende handelaren. Dit doen ze door handelsinformatie (zoals eerdere koersen en handelsvolume) samen met wiskundige indicatoren te gebruiken om zo hun handelsbeslissingen te maken. Deze handelsinformatie wordt door de binaire optie brokers in een grafiek weergegeven en zijn (bijna altijd) in real-time. Op basis hiervan kunt u beslissen wanneer de koers van een bepaalde onderliggende waarde omhoog of omlaag zal gaan.

Hoe werkt de technische analyse? Of beter gezegd: hoe maakt u gebruik van de technische analyse om zo een succesvolle transactie te kunnen afsluiten? Om hierop verder in te gaan is het belangrijk om eerst wat meer informatie te geven over de ontstaansgeschiedenis van de technische analyse.

De Dow-theorie

De Amerikaanse journalist Charles ‘Henry’ Dow wordt wereldwijd gezien als de grondlegger van de technische analyse. Hij was mede-oprichter van de Dow Jones Company en de Wall Street Journal. Hij bedacht zelf de Dow Jones Industrials in 1896 om zo koersbewegingen van 12 grote bedrijven beter te kunnen analyseren. Daarnaast is de Dow-theorie naar hem vernoemt. Dit is één van de oudste theorieën in de technische analyse en bestaat uit een aantal basisuitgangspunten. Deze “basisideeën” van de theorie van Charles Dow worden ook als basis gezien voor de technische analyse.

We zullen voor u de belangrijkste toelichten:

De gemiddelden verdisconteren alles
Charles Dow stelde dat elke factor (nieuws, cijfers, geruchten, etc.) die de vraag en/of aanbod van de aandelen beïnvloedt, met een indexcijfer voor die aandelen kan worden weergegeven. Hierdoor ontstaat er een index voor een markt waarin die aandelen zijn vertegenwoordigd. De Nederlandse AEX is hier een voorbeeld van. Deze index geeft het beeld weer van de koersontwikkeling van de 25 grootste fondsen op de Amsterdamse effectenbeurs. Uit het gewogen gemiddelde van de koersen van deze aandelen wordt de stand van de AEX berekend. Stijgt de gemiddelde waarde van een aandeel in die bedrijven, dan gaat de AEX omhoog. Alle prijsbepalende factoren zijn dus in deze index verwerkt.

De koersen bewegen in trends
Charles Dow stelde dat de koersen van de aandelen in trends bewegen. Hij maakte een onderverdeling in drie trendbewegingen:

 1. Primaire trend: Dit is de hoofdtrend die één tot meerdere jaren kan duren. Dit kan een stijgende (een trend waarin de aandelen ▲ gaan) of een dalende trend (een trend waarin de aandelen ▼ gaan) zijn. Charles Dow was ervan overtuigd dat de meeste handelaren deze hoofdtrend van de aandelen in de gaten hielden.
 2. Secundaire trend: Dit is een correctie op de hoofdtrend een heeft slechts een tijdelijk karakter van 6 weken tot 1 jaar.  Dit heet binnen een neergaande hoofdtrend een technisch herstel (hoewel de koersen volgens de hoofdtrend omlaag gaan, gaan de aandelen tijdelijk omhoog) en binnen een opgaande trend een technische reactie (hoewel de koersen volgens de hoofdtrend omhoog gaan, gaan de aandelen tijdelijk omlaag).
 3. Tertiaire trend: Dit is een trendbeweging die meestal minder dan 6 weken duurt en dat de dagelijkse koersschommelingen in de secundaire trend weergeeft.

Drie afzonderlijke fases in de primaire trend
Charles Dow stelde vervolgens dat er in de hoofdtrend drie afzonderlijke fases zijn te onderscheiden:

 1. Accumulatiefase: Het nieuws speelt een belangrijke rol bij de koersontwikkeling van de aandelen. In deze fase krijgen de beleggers, die als eerst zijn geïnformeerd (denk bijvoorbeeld aan levensverzekeringsmaatschappijen of pensioenfondsen) de kans om in of uit de markt te stappen. De koersen worden door deze berichten (positief of negatief) aangepast. Als er positief nieuws over een bedrijf bijvoorbeeld naar buiten komt dan zal er veel worden ingestapt en zullen de koersen omhoog gaan. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde!
 2. Trendvolgersfase: Als tweede in de rij zitten de trendvolgers; zij zien dat de koersen stijgen of dalen en zullen meteen gaan reageren door gelijk mee te kopen bij een stijging of beginnen meteen hun aandelen te verkopen bij een daling. De koersen zullen dus direct sneller stijgen of dalen.
 3. Instapfase/Uitstapfase: Door de eerste twee fases is het nieuws bij het algemeen publiek bekend geworden en mag het duidelijk zijn dat steeds meer beleggers in (of uit) de markt zijn gestapt. De koersen zijn dus gestegen (of gedaald) en dit is vaak het moment dat de grote institutionele beleggers weer in (of uit) de markt stappen om zo hun winsten te verzilveren (of om opnieuw aandelen te kopen).

Trends moeten elkaar bevestigen
Charles Dow stelde dat de gemiddelden bevestigd moesten worden door de verandering van de indexcijfers. Hij baseerde deze uitspraak op het aanwezige verband tussen het gemiddelde van de industrie en het gemiddelde van het transport. Hij zei namelijk dat de trends in de industrie en transport elkaar moesten bevestigen anders kan er sprake zijn van een trendomkeer. Dit vanwege de gedachte dat een economie zich niet kan ontwikkelen als de producten die vervoerd moesten worden niet naar de markt gebracht zouden kunnen worden. Een stijgende trend in de economie zou dus moeten leiden tot een positieve ontwikkeling in de transportsector.

Het volume van de verhandelde aandelen moet de trends ook bevestigen
Dit principe is logisch te verklaren. Charles Dow stelde dat het totaal aantal verhandelde aandelen, moeten toe- of afnemen in de richting van de hoofdtrend. Dus als de hoofdtrend stijgend is, dan moet het handelsvolume toenemen. Of als de hoofdtrend dalend is, dan moet het handelsvolume afnemen.

Een trendbeweging blijft een trend, totdat er een ommekeer duidelijk zichtbaar is
Het uitgangspunt van dit principe ligt hem in het feit dat de kans op een voortzetting van de trend groter is dan de kans op een trendomkeer. Dit betekent dat er eerst duidelijke signalen moeten zijn voordat er sprake is van een trendomkeer.

De Technische Analyse

De basisideeën van Charles Dow vormen dus de basis van de moderne technische analyse. Bij de moderne technische analyse bestuderen de handelaren de grafieken. Anders gezegd bestuderen de handelaren ook wel het beleggersgedrag. Want behalve naast het feit dat handelaren de koersen beoordelen op fundamentele verwachtingen is er dus ook ruimte voor emotie, sentiment en (ver)koopgedrag.

Een voorbeeld van emotie in een koersverloop:

Technische-analyse-in-de-binaire-opties

U kunt zien dat de emotie in een koersverloop steeds wordt herhaald. Deze herhaling in grafieken is periodiek en dit betekent dat u deze emoties ook kunt voorspellen bij verschillende koersenverloop. Dat betekent dus ook dat het mogelijk is om de koers te gaan voorspellen. Maar de vraag die dan rijst: Hoe gebruikt u nou de technische analyse? Belangrijk is dat u weet dat er 4 uitgangspunten zijn die een grote rol spelen bij de technische analyse (deze uitgangspunten komen uit de Dow-theorie)!

Deze uitgangspunten zijn:

 • Vraag en aanbod bepalen de hoogte van de koers
 • De koersen bewegen in trends
 • Grafieken bestaan uit koerspatronen en deze patronen herhalen zichzelf steeds
 • De markt verdisconteerd alles (nieuws, cijfers, geruchten, etc.)

Om de technische analyse succesvol te kunnen gebruiken voor de handel in binaire opties, is het belangrijk dat u precies weet wanneer een bepaalde asset gaat stijgen of dalen. Oftewel u moet een goede timing hebben bij het afsluiten van een bepaalde put- of call-optie.

Dit kunt u bewerkstelligen door het volgende stappenplan te volgen:

 1. De Trend
 2. Omkeerpatronen
 3. Candlesticks

Wij laten dit zien aan de hand van de volgende afbeeldingen:

technische analyse, beleggen, trend, candle sticks, omkeerpatronen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijk is dus dat u een bepaalde trend moet zien te herkennen in een grafiek. Kijk dus goed naar de grafiek en probeer te bekijken of u over een bepaalde periode een stijgende dan wel dalende trend ziet! Is dit niet het geval? Dan zal er waarschijnlijk een zijwaartse trend zijn.

Een voorbeeld van een stijgende trend:

technische analyse, beleggen, trend, candle sticks, omkeerpatronen

U ziet duidelijk in bovenstaande afbeelding dat sinds 2009 een stijgende trend in de grafiek van de AEX zichtbaar is. Ook al zijn er veel koersschommelingen te zien in de periode 2009-2015, over het algemeen gaat de koers van de index omhoog.

Dan nu een voorbeeld van een dalende trend:

technische analyse, beleggen, trend, candle sticks, omkeerpatronen

Een goed hulpmiddel waar de technische handelaren van gebruik maken bij het sluiten van een succesvolle transacties, is het ontdekken van koerspatronen in een grafiek. Omkeerpatronen zijn hier een voorbeeld van. Dit zijn patronen die aangeven wanneer een bepaalde (stijgende dan wel dalende) trend afloopt en wanneer de koers (waarschijnlijk) de andere kant op zal gaan.

Voorbeelden van omkeerpatronen zijn:

 • Dubbele top / bodem
 • Drievoudige top / bodem
 • Hoofd-en-schouderpatroon

Dubbele top / bodem:

Een dubbele top of bodem is een voorbeeld wat gezien wordt als een omkeerpatroon. In dit omkeerpatroon bereikt de koers een hoogtepunt (1), zakt de koers vervolgens weer naar een bepaalde bodem (2). Hierna probeert de koers weer te stijgen, maar komt het niet verder dan de vorige top (3). Er is dan sprake van een dubbele top. De dubbele bodem wordt neergezet wanneer de koers weer zakt tot de vorige bodem (2). Zakt die koers echter verder dan de vorige bodem (2) en uitkomt bij een nieuwe bodem (4), dan is sprake van een omkeerpatroon.

technische analyse, dubbele bodem, rendement, omkeerpatronen

Drievoudige top / bodem

Zelfde principe als bij de dubbele top / bodem alleen ontstaat er een extra top en bodem in de grafiek.

Hoofd-en-schouderpatroon

Dit patroon lijkt op de drievoudige top / bodem patroon, maar het verschil is dat de middelste top (of bodem) een hoger (of lager) niveau heeft dan de overige twee toppen (bodems).

De hoofd-en-schouderpatroon ziet er als volgt uit:

technische analyse in binaire opties, hoofd schouder patroon

Bij het doorbreken van de neklijn heeft de grafiek dus zijn hoogste punt bereikt en zal de koers gaan dalen.

technische analyse, beleggen, trend, candle sticks, omkeerpatronen

Een omgekeerde hoofd-schouderformatie kan natuurlijk ook voorkomen:

technische analyse, beleggen, trend, candle sticks, omkeerpatronen

 

Zoals u in onderstaand voorbeeld kunt zien komen steeds dezelfde patronen terug:

technische analyse, beleggen, trend, candle sticks, omkeerpatronen

Het is dus aan u om de patronen te herkennen in de grafieken. Het gemakkelijkste kunt u dit bereiken door de grafiek te pakken over een langere periode. Als u nou eenmaal door heeft wanneer een bepaald patroon optreedt, dan kan dit u helpen met het voorspellen van de koers. Een handig hulpmiddel hiervan zijn de candlesticks.

Bij veel binaire optie brokers heeft u de mogelijkheid om de grafieken te laten weergeven met candlesticks. Dit kan u helpen met het herkennen van een trend. Een candlestick is de grafische weergave van een koersbeweging in de grafiek van een bepaalde asset. De Candlestick-analyse is van oorsprong Japans en in de grafiek worden de openingskoers, slotkoers, de hoogste en de laagste koers weergegeven. Met de candlesticks zijn bepaalde patronen beter te onderscheiden (zoals hiervoor al de omkeerpatronen).

We leggen enkele basistermen van de Candlestick-analyse uit aan hand van de volgende afbeeldingen:

technische analyse, beleggen, trend, candle sticks, omkeerpatronen

 

technische analyse, beleggen, trend, candle sticks, omkeerpatronen

Een voorbeeld van het herkennen van candlesticks in grafieken:

technische analyse, beleggen, trend, candle sticks, omkeerpatronen

 

Met candlesticks kunt u meer omkeerpatronen herkennen. In onderstaand voorbeeld kunt u zien dat de geschiedenis zich dan ook steeds herhaald:

technische analyse, beleggen, trend, candle sticks, omkeerpatronen

Probeer nu uw kennis uit in de praktijk!

Met bovenstaande informatie hebben wij getracht u een beeld te geven wat de technische analyse inhoudt en belangrijker nog hoe u de technische analyse kunt gebruiken bij het afsluiten van een succesvolle trade! Natuurlijk begrijpen wij dat de technische analyse complex is en dat het enige tijd vergt voordat u begint in te zien wanneer een trend begint en wanneer u dus een trade moet afsluiten! Dit kunt u het snelst bereiken door het uit te proberen bij de verschillende soorten binaire optie brokers. Open een oefenaccount bij een binaire optie broker naar keuze en begin de grafieken te analyseren op de technische gegevens!

Wij zetten alles even voor u op een rijtje:

Voordelen Binaire Opties en Nadelen Binaire Opties

 

 

 

 

 

De voordelen van de technische analyse:

Voordelen Binaire Opties

Voor de technische analyse heeft de handelaar minder gegevens nodig dan dat hij nodig heeft voor de fundamentele analyse. Een koersgrafiek is namelijk het enige wat een handelaar nodig heeft voor de technische analyse

Voordelen Binaire Opties

De technische analyse geeft de handelaar de mogelijkheid om makkelijk antwoord te kunnen geven op de vraag wanneer een transactie moet worden gedaan, aangezien de technische analyse mede gebaseerd is om het identificeren van trendomkeer.

Een nadeel van de technische analyse:

Nadelen Binaire Opties

Met de technische analyse kunnen verwachtingen worden gevormd, die uiteindelijk niet uitkomen. Dit is het geval als veel investeerders dezelfde principes en ideeën volgen, waardoor ze vraag en aanbod verschuiven. Dit kan leiden tot (verkeerde) koersschommelingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *