Fundamentele Analyse

Een van de belangrijkste strategieën in het beleggen van binaire opties is de fundamentele analyse. Kort gezegd gebruiken handelaren de fundamentele analyse in de beleggingswereld als hulpmiddel om koersbewegingen te voorspellen door middel van een analyse van de gang van zaken in bijvoorbeeld een onderneming of bedrijfstak. De handelaren kijken dus naar de krachten die invloed uitoefenen op een bepaald bedrijf. Er wordt als het ware “in het bedrijf” gekeken en kan in feite alles bevatten wat door de handelaar van belang wordt geacht voor het voorspellen van de resultaten van het bedrijf (versus die van zijn concurrenten). De fundamentele analyse is een tegenhanger van de technische analyse. U kunt deze twee analyses gebruiken voor het voorspellen van koersbewegingen. Zo kunt u een nauwkeurigere beoordeling geven of een koers omhoog of omlaag zal gaan. Dit kan voor u betekenen dat u meer winst maakt!

De fundamentele analyse is één van de belangrijkste strategieën in het beleggen van binaire opties. Het is een effectief middel gebleken voor het voorspellen van koersbewegingen. Bij de fundamentele analyse bekijken de handelaren naar de krachten die invloed uitoefenen op een bepaald bedrijf. Er wordt als het ware “in het bedrijf” gekeken en het kan de handelaar op weg helpen bij het voorspellen van de koers. U kunt de fundamentele analyse gebruiken in combinatie met de technische analyse om zo een nauwkeurigere beoordeling te kunnen geven of een bepaalde koers omhoog of omlaag zal gaan. Hierdoor kunt u meer rendement behalen op uw investeringen!

We zullen enkele voorbeelden geven van bedrijfsinformatie dat nuttig kan zijn bij het handelen in binaire opties:

  • Strategie van de onderneming: als de strategie van een bedrijf bijvoorbeeld is om veel bedrijven over te nemen in dezelfde sector kan dat betekenen dat de koers van het aandeel omhoog zal gaan!
  • Lancering van nieuwe producten: als Apple bijvoorbeeld nieuwe producten lanceert waarvan goede winstbijdragen te verwachten zijn, dan zal dat een positieve invloed hebben op het koersverloop van een aandeel Apple!
  • Winstwaarschuwingen: regelmatig komen beursgenoteerde bedrijven met winstwaarschuwingen, zodat de beleggers niet verrast zullen zijn met de aankomende (kwartaal)cijfers. Wat zal dit met de koers van het aandeel doen? Dit kan natuurlijk betekenen dat de koers van een aandeel omlaag zal gaan..

Hoe kunt u de fundamentele analyse dus gebruiken bij het handelen in binaire opties?
Het antwoord hierop is vrij simpel: volg het economische nieuws en maak hieruit uw beslissingen om een bepaalde put of call-optie te sluiten op een asset! U kunt dit natuurlijk doen door Het Financieele Dagblad aan te schaffen en dagelijks de krant te lezen. Maar het kan ook makkelijker.. Er zijn namelijke talloze websites die het (beurs)nieuws bijhouden, zowel in het Nederlands als in het Engels. Een voorbeeld hiervan is De Financiële Telegraaf. Ook al staat de Telegraaf zelf bekend als een sensatie krant, de financiële afdeling van de krant is van erg goede kwaliteit. U kunt via de website zelf dagelijks het economische nieuws volgen en aan de hand hiervan de beslissing nemen of een bepaald aandeel omhoog of omlaag zal gaan.

We zullen u een voorbeeld geven van een nieuwsbericht wat voor u interessant kan zijn:

“Groot boekhoudschandaal bij Adidas Germany” (dit is een fictief bericht)

Wanneer u bijvoorbeeld dit bericht leest, dan kunt u zich voorstellen dat dit niet echt een positieve invloed heeft op de resultaten van Adidas. Hoe kunt u dit bericht dus het beste interpreteren, zodat u succesvol kunt beleggen in binaire opties? Een voorbeeld kan zijn om een put-optie op het aandeel Adidas te nemen met een looptijd van eind van de week of eind van de maand. U voorspelt dan dat de koers van het aandeel Adidas zal dalen. Dit zit er naar de verwachting ook aan te komen! Let wel op eventuele tussentijdse positieve berichten over Adidas, wat weer een tegenwerking kan opleveren…

Moet ik voor de fundamentele analyse dan dagelijks het nieuws bijhouden?
Wat veel handelaren zich dan terecht afvragen is of zij dagelijks het economische nieuws moeten bijhouden om zo de fundamentele analyse goed te kunnen gebruiken? Dit is echter niet het geval; al kan dit natuurlijk geen kwaad.. Wij raden handelaren echter pas aan om in een bepaalde aandelen te gaan beleggen als zij op de hoogte zijn van het nieuws van het desbetreffende bedrijf! Als u bijvoorbeeld wilt gaan handelen in de asset Apple, lees dan eerst het laatste bedrijfsnieuws over dit bedrijf. Worden er nieuwe producten gelanceerd waar veel analisten enthousiast over zijn?? Maak voor uzelf dan een voorspelling wat dit zal doen met het aandeel.. Probeer wat strategieën uit en kijk of het werkt! U kunt zelfs bij veel verschillende binaire optie brokers beginnen met een oefenaccount; zo loopt u geen risico bij het uitproberen van uw strategie!

Werkt de fundamentele analyse alleen voor bedrijven?
Het antwoord hierop is: NEE! Bij de fundamentele analyse plaatsen de handelaren de berichtgeving binnen een breder macro-economisch kader. Dit hoeft dus niet alleen betrekking te hebben op een bepaalde onderneming of bedrijfstak. Het kan namelijk ook betrekking hebben op een economie als geheel en daaruit voortvloeiende facetten. Handelaren analyseren namelijk bij de fundamentele analyse alle krachten die invloed uitoefenen op de economie. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de werkgelegenheid, economische groei, rente standen, consumenten vertrouwen en politieke stabiliteit (etc…)! We zullen hiervoor voor elk een voorbeeld geven dat u kunt helpen bij het voorspellen van toekomstige koersbewegingen:

Voorbeeld fundamentele analyse: Werkgelegenheid
De hoogte van de werkgelegenheid (of werkloosheid) van een bepaald land zegt veel over de financiële situatie van het desbetreffende land. Is de werkgelegenheid hoog in een bepaald land dan gaat het over het algemeen goed met het land zelf. Het Centraal Bureau voor Statistiek publiceert elke maand de cijfers van de werkgelegenheid (of werkloosheid) in Nederland.. Voor andere landen zijn er tal van sites beschikbaar waar u deze informatie kunt vinden! Wat kunt u nou doen met deze informatie? Het is goed om dit in uw achterhoofd te houden, want met deze informatie kunt u redeneren dat als bijvoorbeeld de werkgelegenheid hoog is in een bepaald land dat het dan met het land goed gaat. Dit kan macro-economische effecten met zich mee brengen dat veel investeerders in het land willen investeren en dat kan leiden tot meer vraag naar de valuta van het land.. Gevolg: munteenheid van een bepaald land gaat omhoog! Als u deze valuta nou combineert met een land dat kampt met slechte economische  vooruitzichten, dan kunt u zich voorstellen wat dit zal gaan doen met een bepaalde wisselkoers tussen deze twee valuta’s.

Een voorbeeld: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is op dit moment erg hoog. Er is namelijk veel vraag naar producten en veel investeerders zijn bereid om te investeren in de VS. Europa kampt echter met erg slechte economische vooruitzichten. Griekenland heeft namelijk net de Eurozone verlaten (dit is een voorbeeld!) en de Euro staat erg onder druk.. U kunt zich voor stellen dat de USD/Euro wisselkoers omhoog zal gaan!

Voorbeeld fundamentele analyse: Economische groei
Hetzelfde kan men zeggen over de economische groei van een bepaald land… Is er (veel) economische groei in het land te bekennen, dan zal het met de economie waarschijnlijk goed gaan! Anderzijds als de groei gedaald is of zelfs als de groei negatief is, dan zal het land waarschijnlijk met een crisis kampen en zal het dus niet al te best gaan met de economie! De kracht van de nationale munt wordt mede bepaald door de kracht van de economie van het land waarin zij functioneert! In het algemeen geldt dat hoe sterker de economie van een bepaald land is, hoe sterker de munteenheid is! Cijfers over de economische groei zijn dus belangrijke indicatoren voor het voorspellen of een bepaalde valuta sterker of zwakker wordt!

Een voorbeeld: U leest in de krant dat de Amerikaanse economie het laatste kwartaal met 4% is gegroeid. Dit is dus redelijk positief nieuws over de Amerikaanse economie en dit heeft ook invloed op de Amerikaanse munteenheid! De vraag naar de Amerikaanse dollar zal omhoog gaan en dit betekent ook de koers van de Dollar omhoog zal gaan.

Voorbeeld fundamentele analyse: Rente standen
Een belangrijk hulpmiddel van de Centrale Banken om de (sterke) koersschommelingen van de economie in de hand te houden is de stand van de rente. Economieën wisselen elkaar namelijk steeds af in een op- en neergaande trend. Dit heet met een mooi woord ook wel een conjuncturele beweging. Zonder tussenkomst van de Centrale Banken wisselen hogen toppen zich steeds af met diepe dalen. Hier is niemand echter bij gebaat en daar wil de Centrale Bank (zoals ‘De Nederlandsche Bank’ , ‘Deutsche Bank’, ‘Bank of England’) een stokje voor steken. Het gebruikt de rente stand als doel om de conjuncturele beweging van zijn economie in de hand te houden: minder hoge toppen, minder diepe dalen.

De rente wordt dus door de Centrale Bank aangepast aan de economie. Kampt Europa bijvoorbeeld met een crisis? Dan zal de ECB de rente verlagen, waardoor het goedkoper wordt om geld te lenen. Hierdoor probeert de ECB de economie weer op gang te brengen! Gaat het echter heel goed met de economie, dan zal de Centrale Bank de rente verhogen, waardoor het duurder wordt om te lenen en dan zal de groei van de economie weer wat afzwakken. De stand van de rente is dus ook een belangrijke indicator bij het voorspellen van de sterkte van een valuta.

Een voorbeeld: De rente in de Eurozone is laag. Het wordt dus goedkoper om geld te lenen en dus goedkoper om te investeren. De geldmarkt wordt daardoor ruimer, wat dan weer betekent dat de koers van de bewuste munt meestal zal dalen ten opzichte van andere valuta!

Voorbeeld fundamentele analyse: Consumenten vertrouwen
Het consumenten vertrouwen zegt ook veel over de financiële situatie van een land. Als een land in een bepaalde crisis verkeert dan zal het consumenten vertrouwen erg laag zijn… Dit betekent dan dat de consumenten minder (luxe) producten kopen dan gebruikelijk het geval is en dat zij het geld liever op een rekening laten staan, vanwege het feit dat zij dan spaarrente kunnen ontvangen. U kunt zich voorstellen dat dit geen positieve invloed heeft op een bepaalde economie! Dit kan weer dezelfde hefboomwerking tot gevolg hebben voor de sterkte van de munteenheid van een bepaald land.

Voorbeeld fundamentele analyse: Politieke Stabiliteit
De politieke stabiliteit van een bepaald land heeft ook een belangrijke invloed op de financiële markten van dat desbetreffende land. Dit is ook logisch, want op de meeste financiële markten wordt ‘gehandeld’ in landelijke economieën, en niet in individuele bedrijven. U kunt zich voorstellen dat als er sprake is van politieke instabiliteit, dat het dan geen positieve invloed heeft op de nationale economie van dat land (en dus ook de bewuste aanverwante markten van dat land)… Gevolg is dat de koers van de munteenheid omlaag zal gaan!

Waarom is economisch nieuws nou zo belangrijk voor het beleggen in binaire opties?

U kunt het economische nieuws op allerlei manieren gebruiken bij het beleggen in binaire opties. Economisch nieuws bevat namelijke verscheidene economische indicatoren die u hints kunnen geven over hoe een land er economisch voor staat. Zo krijgt u inzicht in de behoeftes van binnenlandse en buitenlandse bedrijven. Wordt bijvoorbeeld de stand van de rende verlaagd door de Centrale Bank? Dan wilt de Centrale Bank waarschijnlijk de economie weer aanjagen en wordt het dus goedkoper om geld te lenen (en dus ook goedkoper om te investeren)! Gevolg is dat de geldmarkt ruimer wordt, wat dan weer betekent dat de koers van de bewuste munt meestal zal dalen ten opzichte van een andere munteenheid.

Het is dan ook belangrijk voor iedere handelaar om het nieuws nauwlettend in de gaten te houden… Zo weet u wat er speelt op de financiële markten en kunt u een nauwkeurige beoordeling geven wat er zal gebeuren met bepaalde koersen. Dit kan u goed op weg helpen bij het plaatsen van succesvolle transacties. En het plaatsen van (meer) succesvolle transacties betekent meer rendement! Gebruik hier dus de fundamentele analyse voor!

Stappenplan voor de fundamentele analyse:

  1. Lees regelmatig het economische nieuws in een krant of een website
  2. Sla informatie van bepaalde bedrijven (bijvoorbeeld: Apple lanceert iWatch) of economieën (economische groei erg gestegen in de Verenigde Staten) in uw op
  3. Bedenk de mogelijke gevolgen van deze nieuwsberichten voor uw fundamentele analyse
  4. Maak hieruit beslissingen om een put- of call-optie te nemen op een bepaalde asset!
  5. Bekijk of de fundamentele analyse heeft gewerkt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *